Kongresshandlingar 2020-2021

ÅSS Kongress 29 maj 2021.


Välkommen till Ångestförbundets kongresslördag, klockan 13.00 på den digitala mötesplatsen Zoom.

 

Alla medlemmar kan lägga förslag, så kallade motioner, till kongressen.

En motion ska vara förbundet tillhanda senast 6 veckor före kongressen.

Sista dagen är den 17 april -21. Motionen skall sändas till info@angest.se


Sista dagen för att anmäla sig till mötet är den 27 maj kl. 15:00

E-post: zoom@angest.se


Ångestförbundets Webbplats  ©

Uppdaterad 2021-09-14

Copyright © Alla rättigheter förbehållna