Du som är anhörig

Du som är anhörig


Råd till dig som anhörig

Det är svårt att förstå hur tärande det kan vara att leva med ständig ångest och fobikänslor. Till och med vi som är drabbade kan ibland ha svårt att förstå varandras problem och rädslor. Försök emellertid lita på att din vän har det svårt och försök inte att jämföra dina egna erfarenheter av ångest med din väns ångesttillstånd. Det är en ofantlig skillnad mellan den "normala" ångestnivån som alla människor kan och ska uppleva ibland och den extremt förhöjda som människor med ångestsyndrom upplever. Uppmaningar som "ta dig i kragen" eller "skärp till dig" ökar pressen och höjer därmed också ångestnivån hos den som mår dåligt. Å andra sidan hjälper man heller inte den drabbade genom att helt befria honom eller henne från ansvar. En stor del i frigörandet av sin ångestproblematik ligger i modet att konfrontera sig själv och sina tankar. Du som anhörig kan bli världens bästa stöd bara genom att ta reda på fakta om ångestens olika uttryck och effekter och lyssna aktivt när din vän pratar om sina problem. Kanske kan du också bistå din vän i sökandet efter en behandlingsform som är lämplig. Men glöm aldrig bort att dina egna problem och tankar är precis lika viktiga, att även du behöver stöd ibland. 


För dig som anhörig kan följande tips vara viktiga i den drabbades väg mot ett tillfrisknande: 


Kritik
Ångestsyndrom är riktiga. Inte inbillade. Om den anhörige inte förstår allvaret kommer ett tillfrisknande sannolikt ta mycket längre tid.

Uppmuntra
Ingen mår bra att få pålagt en skuld på grund av att andra i en omgivning påverkas negativt av din ångest. Möt istället den drabbade med uppmuntran och positivitet om sin egen förmåga.


Bakslag
Undvik att bli besviken då din vän får bakslag. Allas är vår strävan att bli befriade från ångesten. Ingen misslyckas därför avsiktligt.


Framsteg
Ibland upplevs framstegen som knappt märkbara. Var observant på framstegen och tala om det för din vän att det leder framåt.


Exponeringsträning
Tvinga aldrig den drabbade, men föreslå gärna att ni kanske gemensamt kan träna på olika situationer som framkallar ångest hos den drabbade.


Medbestämmande
Glöm inte att låta din vän få möjligheten att själv bestämma och ta ansvar. Det är viktigt att den som lider av ångestsyndrom känner sig stark emellanåt.


Överraskning
Låt din vän få veta när och vad som ska ske under exponeringsträningen. Lämna aldrig den drabbade ensam i en svår situation ofrivilligt. Lyssna på din vän.

Hör gärna av dig till oss i Svenska Ångestsyndromsällskapet för att få kontakt med andra anhöriga eller bara för att prata.

Välkommen!


"Vem hjälper den som hjälper"

Uppdaterad 2024-07-01

Telefontid 13:00-18:00 övrig tid telefonsvarare.0708-65 76 65

Copyright © Alla rättigheter förbehållna

Ångestförbundets Webbplats  ©

Ångestförbundets bankgiro: 5243-0964