Stadgar för Ångestförbundet

 Stadgar för Ångestförbundet 2018-2020, 

Här kan du ladda ner och läsa stadgarna som pdf-fil

Förbundsstadgar.

Läns-och lokalstadgar.

Här till höger ser ni ett exepel på hur man skriver ett styrelseprotokoll. 

Uppdaterad 2023-11-14

Telefontid 13:00-18:00 Övrig tid telefonsvarare. 08-29 27 960708-65 76 65

Copyright © Alla rättigheter förbehållna

Ångestförbundets Webbplats  ©

Ångestförbundets bankgiro: 5243-0964