Information

Information


TILL ALLA INTRESERADE!

Nätverket jämlik hälsa,

Karolinska har tillsammans med några andra länder startat ett forskningsprojekt som ska under 5-års tid studera effekten av pandemin på befolkningens psykiska hälsa. Alla som är över 18 år och har mobilt BankID är välkomna att delta. Läs gärna mer om studien här: https://ki.se/meb/studieinformation-omtanke2020

Jag känner en av forskarna, så jag har kontaktat henne för att fråga om de kommer att bryta ner data och studera personer med funktionsnedsättning. De vill gärna göra det, men då gäller det att de får in många studiedeltagare med funktionsnedsättning.

Vi har också diskuterat problematiken med mobilt BankID, att många av Funktionsrätt Sveriges medlemmar inte har tillgång till mobilt BankID. Så de ska försöka se om de kan ta fram andra lösningar, och för detta behöver de också skicka in nya etiska ansökningar. Så detta kommer att ta lite tid.

Jag vill gärna uppmuntra er och era medlemmar att delta i studien!

Jag kommer också återkomma när de har en ny lösning för legitimering.ÅSS STÖDCHATT SÖKER VOLONTÄRER

Framöver kommer vi att behöva utöka vår skara av frivilliga volontärer. Du får ingen ekonomisk ersättning, men du får värdefull erfarenhet, kunskap och personlig tillfredsställelse. Du är välkommen att skriva några rader till ÅSS och berätta om dig själv och varför du tror att just du skulle kunna vara ett bra stöd för personer med ångestsyndrom via vår individuella stödchatt. Välkommen att skriva till:  linne.torbjornsson@angest.seLäkemedelstillgång 

Hur är läkemedelstillgången? är en stor fråga för många och speciellt nu under cronapandemin, är det fler som undrar om samhället klarar av läkemedelsförsörjningen. Jag har bett Sveriges Apoteksförening (som företräder i stort sett alla apotek i Sverige) beskriva läget för våra medlemsförbund.

Länken finns här: https://funktionsratt.se/nyhet-fragor-och-svar-om-lakemedelstillgang-under-coronapandemin/

Information angående Coronaviruset Covid-19

 

Ångestförbundet vill med anledning av det rådande läget med Coronaviruset Covid-19 informera om att vi fortsätter vår verksamhet som vanligt, men att vi följer utvecklingen noggrant och kommer att informera och agera om myndigheterna i Sverige ändrar de nuvarande rekommendationerna.

 

Ångestförbundet har i dag 10 lokalföreningar spridda över hela landet och det är framförallt dem som anordnar och arrangerar evenemang, föreläsningar och samtalsgrupper. ÅSS har därför i dag informerat lokalföreningarna att det är i första hand deras ansvar att ställa in evenemang om man anser att det behövs. Känner en lokalförening sig osäker över om man ska ha en samtalsgrupp den här veckan så är det lokalföreningen som måste ta det beslutet.

ÅSS finns här för ett stöd och information åt lokalföreningarna. Du som ÅSS medlem ska i första hand vända dig till din lokalförening om du har frågor om en sammankomst.

Lokalföreningen har ansvaret att hålla sig uppdaterade om situationen.

Folkhälsomyndigheten har samlat information och rekommendationer på sin hemsidaLite informaton om olycksfallsförsäkring för frivilligarbetare

 

Olycksfallsförsäkringen ingår i KFOs medlemskap (som ångerstförbundet har) och omfattar frivilligarbetare, praktikanter, volontärer och förtroendevalda som för en ringa eller ingen ersättning alls gör frivilliga insatser för medlemsföretag i Arbetsgivarföreningen KFO.

Vi som administrerar samt förmedlar försäkringen åt KFO har tidigare arbetat under Allians Försäkringsförmedling – anknutet ombud till Folksam. Från och med i år arbetar vi som fristående förmedlare med namnet Söderberg & Partners. Vi nås på mailadress fredsgatan@soderbergpartners.se.

Vårt telefonnummer är detsamma som tidigare 08-700 51 70.Restnoteringar på Fass
Läkemedelsportalen Fass kommer från februari att kunna visa detaljerad information om alla restnoterade läkemedel. Detta för att brett kunna nå ut med rätt information till såväl vård- och apotekspersonal som allmänhet.Svenska internetbehandlingsregistret - SibeR

Svenska internetbehandlingsregistret, SibeR finns till för att förbättra psykologisk behandling som ges via internet. När man bedriver förbättringsarbete behöver man kunna se vilka resultat olika åtgärder ger. SibeRs statistik är till för att fylla det behovet. Just nu införs KBT, kognitiv beteendeterapi, via nätet på bred front i Sverige. Det finns forskningsstöd för att behandlingarna fungerar, men när man inför dem i vanlig vård behöver man säkra att de fungerar även här. Det kan man göra med hjälp av SibeR. 
När SibeR är mera utbyggt kommer man kunna följa resultat av internetbehandling för olika vårdenheter, för olika regioner (tidigare landsting) och för Sverige som helhet. För  mer information:
SibeRs hemsida https://siber.registercentrum.se/
D
u kan även kontakta:

Kvalitetsregistret SibeR
Pontus Bjurner, koordinator
073-074 32 81
pontus.bjurner@sll.seAtt starta nya ÅSS föreningar

Just nu pågår ett intensivt arbete med att starta upp nya ÅSS föreningar på olika håll i landet. Vi söker nu dig som vill vara delaktig i detta viktiga arbete. En lokal ÅSS förening är en träffpunkt för personer med ångestproblematik och gör stor skillnad. Vi eferlyser nu personer som med förbundets hjälp är beredda att aktivt vara med och bygga upp dessa nya föreningar. I första hand behöver vi nu personar som vill ställa upp som ledamöter i lokala ÅSS-styrelser.
Vi kommer naturligtvis att stötta dig i detta arbete. Inbjudan gäller, i första hand, att försöka starta upp nya ÅSS-föreningar på följande orter och län:
Trollhättan - Vänersborg - Uddevalla - Medlemmar på dessa orter har framfört önskemål om en lokal förening i "Trestad". Vi efterlyser därför personer som är intresserade av att aktivt ingå i en lokal styrelse för regionen. Vi efterlyser även personer för att bilda ÅSS-styrelser i Jönköpings län - Kronobergs län - Kalmar län - Blekinge län- Kopparbergs län- samt Örebro län.

Välkommen att kontakta: linne.torbjornsson@angest.se eller ring, 070-822 88 89, tel.tid kl. 13-18, för mer information.Äldres psykiska hälsa

Med projektet Åldras och må bra vill NSPH bidra till ökad öppenhet kring psykisk ohälsa bland äldre. NSPH får nästan 7 miljoner kronor från Arvsfonden för att driva det treåriga projektet som ska ge äldre med egen erfarenhet av ohälsa större möjligheter att påverka vården och omsorgen. Projektet genomförs i samarbete med kommunerna och landstinget i Sörmland.
Läs merPsykisk ohälsa

Omkring 16 % av befolkningen uppger att de lider av psykisk ohälsa. 60 000 personer behandlas på psykisk slutenvård varje år. Åtminstone tre procent av befolkningen söker hjälp av sjukvården för psykiska besvär varje år. Psykisk ohälsa är en av de vanligaste funktionsnedsättningarna.
Källor: Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten & Funka.seÅSS Jourtelefon:  031- 13 70 91
ÅSS Göteborg hälsar alla från hela Sverige välkomna till sin stödtelefonlinje.
Vi finns tillgängliga alla vardagar mellan kl. 13-15.


ÅSS Riksförbunds remissvar ang. Socialstyrelsens riktlinjer för behandling av bla. ångest och depression. (Wordfil)


ÅSS intressepolitiska arbete. "Intressepolitik"


Provläs ett nummer av vår medlemstidning. "Tidningen ÅSS Emellan"


Uppdaterad 2024-07-01

Telefontid 13:00-18:00 övrig tid telefonsvarare.0708-65 76 65

Copyright © Alla rättigheter förbehållna

Ångestförbundets Webbplats  ©

Ångestförbundets bankgiro: 5243-0964