PANIKÅNGEST

PANIKÅNGEST

Denna information är producerad av 1177 Vårdguiden. ÅSS publicerar artikeln med tillstånd från 1177 Vårdguiden. Detta garanterar att informationen kommer från en väl auktoriserad källa samt är medicinskt expertgranskad.
__________________________________________

 

Ångest som kommer plötsligt och oväntat intensivt kallas för panikångest. Ibland kallas det även för ångestattack eller panikattack. Om du får en panikattack är det vanligt att du...

  • känner att hjärtat slår ovanligt hårt eller snabbt
  • får svårt att andas eller känner en tyngd över bröstet
  • får ont i magen, mår illa eller känner en "klump" i halsen eller magen
  • svettas eller får frossa
  • känner dig yr 
  • får svindelkänslor eller tunnelseende
  • känner stickningar eller domningar i händer eller fötter
  • får diarré
  • darrar, skakar eller känner dig svag i musklerna.
  • Du kan ha ett eller flera av ovanstående symtom.

Att få en panikattack kan kännas mycket obehagligt och skrämmande. Det kan kännas som att du håller på att svimma, tappa kontrollen och bli galen eller till och med dö.
Men det är inte farligt och det går över av sig själv.
 

Även om panikattacken går över snabbt kan upplevelsen vara så skrämmande att du tänker mycket på upplevelsen av panikattacken och börjar göra allt för att undvika att det ska hända igen.

Om du har återkommande panikattacker under minst en månad och är så rädd för att få en ny attack att du börjar begränsa ditt liv kan du ha fått något som kallas paniksyndrom. Då finns det behandling som hjälper.
 

Att få panikångest en enstaka gång betyder inte att du har paniksyndrom.

 

Källa: 1177 VÅRDGUIDEN - Se även texterna på denna webbplats om "Paniksyndrom" samt "Ångest"

Uppdaterad 2024-07-01

Telefontid 13:00-18:00 övrig tid telefonsvarare.0708-65 76 65

Copyright © Alla rättigheter förbehållna

Ångestförbundets Webbplats  ©

Ångestförbundets bankgiro: 5243-0964