Bli medlem

Anmäl medlemskap hos ÅSSMedlemstyp:

Ungdom: 100 kr/år - upp till det år du fyller 26 år Detta gäller för landets ALLA ÅSS föreningar.

Vuxen: Avgift bestäms av respektive lokalförening, vanligtvis 100-250 kr/år

Familj: Avgiften för familjmedlemskap bestäms av respektive lokalförening, vanligtvis 200-300 kr/år


Oftast går det både snabbare, enklare och säkrare om vi skickar räkningen för din medlemsavgift till din e-post adress,

Vi vill gärna att du väljer E-post.

I annat fall skickar vi informationen som vanligt brev. 


Normalt tar det ca 1 - 2 veckor efter att du anmält dig tills du får din bekräftelse.

Vi jobbar på så snabbt vi kan och hälsar dig varmt välkommen som medlem.                         


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ungdom: 100 kr/år - upp till det år du fyller 26 år (uppge födelseår) Detta gäller för landets ALLA ÅSS föreningar.
Vuxen: Avgift bestäms av respektive lokalförening, vanligtvis 100-250 kr/år
Familj medlemskap 100-300 kr/år
Stödmedlem: 100 kr/år
 
E-post
Brev
 
Papperstidning
Digitaltidning
 
Tidninings anonns
Psykiatrin / sjukvården / närsjukvården
Internet
Vänner / Familj / Rekommendation
Google
Facebook
Instagram
I bilagan Seniorer
Hittat visitkort med ÅSS information. Var?? (skriv i medelanderutan)
Annat (skriv i medelanderutan)
 
 
Ja:
Nej:
 
 

Varmt välkomna till ÅSS

Uppdaterad 2024-06-07

Telefontid 13:00-18:00 övrig tid telefonsvarare.0708-65 76 65

Copyright © Alla rättigheter förbehållna

Ångestförbundets Webbplats  ©

Ångestförbundets bankgiro: 5243-0964